Header Ads

 


กองทัพเรือจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ให้แก่กำลังพลเพื่อลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง


          วันที่ 1 ก.พ.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศช่วงเดือน ม.ค.66 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ มากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการให้ประชาชนชาวไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง กองทัพเรือจึงดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ เข้ารับการฉีดวัคซันโควิด 19 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในด้านกำลังพลที่เน้นในเรื่องของการดูแลกำลังพลของกองทัพเรือที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันอย่างดีที่สุด

ภาพข่าว/เจี๊ยบโฟกัสมีเดีย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.