Header Ads

 


พรรค พลังสังคม ใหม่นำโดยดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคเปิดตัว ผู้สมัครสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จังหวัด กาฬสินธุ์

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พรรค พลังสังคม ใหม่นำโดยดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคเปิดตัว ผู้สมัครสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จังหวัด กาฬสินธุ์ ของ ทาง พรรคพลัง สังคมใหม่ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัด กาฬสินธุ์ เขตที่ 1 นายสุริยันต์ฆารเลิศ เขตที่ 2 นายประพันธ์ศักดิ์ ฆารเลิศ เขตที่ 3 นายบุญร่วมบุตรพรม เขตที่ 4 นายจันทร์  มีศิลป์ เขตที่ 5 นายอภิชาติ มาตรา เขตที่ 6 นางสาวรุ่งนภา มีศิลป์ เพื่อเข้าไป ทำหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขับเคลื่อน นโยบาย ของทางพรรคในสภาต่อไป
ขับเคลื่อนโดย Blogger.