Header Ads

 


⛑️⛑️เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “รวมน้ำใจ ให้กาชาดนครสวรรค์” เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข และให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน⛑️⛑️

วันนี้ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมน้ำใจ ให้กาชาดนครสวรรค์” โดยมีนางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชุติ​พร​ เ​ส​ชัง​ นางพรเพชร​ เขมวิ​รัตน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวัฒน์​ จันทร์​สุข​ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์​ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ​หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้  โครงการ “รวมน้ำใจ ให้กาชาดนครสวรรค์” ได้เปิดรับลงทะเบียน ผู้ที่มีจิตศรัธทาบริจาคสิ่งของและเงินให้กับกาชาด พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างในจังหวัด ร่วมกันบริจาคให้กาชาดเป็นจำนวนมาก  เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มีภารกิจเพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย และให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ เพื่อนำไปช่วยพี่น้องประชาชน ผู้ที่ด้อยโอกาส เดือดร้อน และส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิต สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยพันธกิจของเหล่ากาชาดและตามนโยบายของจังหวัด และเผยแพร่ผลงานของสภากาชาดไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา เป็นที่พึ่งของประชาชน⛑️ต้อย​ รอบรั้ว​ภูธร​ 0619782952​⛑️⛑️
ขับเคลื่อนโดย Blogger.