Header Ads

 


🍒🍒เปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งดอกบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ ที่พื้นที่เขตห้าล่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์🍒🍒

🪂เมืองปากน้ำโพ เปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งดอกบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ ที่พื้นที่บึงบอระเพ็ด วันนี้ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่พื้นที่บึงบอระเพ็ด ตำบลวังมหากร จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานเปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งดอกบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ พร้อมด้วย​ นางสาวชุติ​พร​ เสชัง​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   นายสมบูรณ์​ ใจสำริด​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นถิ่นที่อยู่ของนกนานาชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ช่วงนี้จะผลิดอกบัวที่สวยงาม เป็นทุ่งบัวแดง เต็มพื้นที่หว่า 1,000 ไร่  ต่อมานายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงเรือชมทุ่งดอกบัวแดงที่กำลังเบ่งบานในยามเช้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ดดยทางจังหวัดได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรม เปิดฤดูกาลล่องเรือดูนก ชมทุ่งดอกบัวแดง กินปลารสเด็ดปากน้ำโพ ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 ซึ่งเป้นช่วงที่อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยว🍒🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🍒🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.