Header Ads

 


สกลนคร !! "บิ้กหมอก" ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง เป็นประธานเปิดศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำจังหวัดสกนคร

  
สกลนคร !! "บิ้กหมอก" 

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง เป็นประธานเปิดศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำจังหวัดสกนคร 


เมื่อวันที่๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  บัานโคกนาด ๑๘๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

มีหลายหน่วยงานมารวมงานแสดงความยินดี เช่น นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลคร มอบดอกไม้รวมแสดงความยินดี นายออมสิน คำมุก นายอำเภอโคกศรีพรรณ ดร.ชูพงษ์ คำจวงอบจ.สกลนคร นายอำเภอเต่างอย นายกอบต.ขมิ้น  นายกเทศบาล ตองโขบ ผกก.สภ.บ้านม่วง  ผกก.สภ.อำเภอโคกศรีพรรณ ผกก.สภ.พรรณานิคม ผจก.การไฟฟ้า นายอำเภอโคกศรีสุพรร และนายกประเสริฐ ลีนาลาด นายกอบต.แมดนาท่มพร้อม ด้วยคณะ ในพื้น ที่นำ รถเครื่องเสียงมาช่วยในงานครั้งนี้ นายกอบต.ยอดชาด พ.ต.ท สมพงษ์ แรงรอบและครอบครัว   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖บ้านโคกนาดีรวมถึงญาติพี่น้อง และชาวบ้านโคกนาดีทุกท่าน นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ อดีตผอ.โรงเรียนไร่นาดี ที่ มารวมงานเปิดศูนย์ข่าวในครั้งนี้ รวมถึงนายกิตติศักดิ์ ประดับศรี สถานีดาวเทียมสิรินธรจังหวัด

อุบราชธานี นายเด่นชัย สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาด ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราธานีพร้อมทีมงานข่าว  นายไกรสมุทร นามโพิธ์ไทร(สยามรัฐ-แนวหน้า-ไทยโพสต์)และศูนย์ข่าว น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำอำเภอเมืองศรีสะเกและทีมข่าว (สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดงานคือรับใบแต่ตั้งเป็นศูนย์ข่าวอย่างถูกต้องตามระเบียน ของ น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ )ต่อมาทางนายสวราวุธ อ่อนทรวงหัวศูนย์ข่าวจังหวัดสกลนครและหัวหน้าข่าวภูมิภาคจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มารวมงานในครั้งนี้และผมจะทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถและตามขอบเขตของ"สื่อ"ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเปิดใจ ช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่รับความเดือดร้อง จึงมองเห็นความจำเป็นในการเปิดศูนย์ ในครั้งนี้ และจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบนเป็นจังหวัด.ที่มีสถานที่ที่สำคัญหลายแห่งและเป็นศูนย์ร่วมของอารธรรมต่างๆร่วมถึงเป็นแหล่งที่

มีความสำคัญในหลายๆด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 


ทางศูนย์ข่าวจึงเปิดรับเรื่องทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน๑๙ จังหวัด(ภาคอีสาน)  ทางหัวหน้าศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสกลคร นายสราวุธ อ่อนทรวงได้กล่าวว่าในการเปิดศูนย์ประสานข่าวของ น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ถือว่าได้แจ้งและ บอกกล่าวอย่าง เป็นทางการแล้ว และทำจะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่มาร้องเรียน-ร้องทุกข์และ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานรัฐและหน่วยงานต่างๆที่ประชาชนชาวบ้านมาร้องเรียน-ร้องทุกข์ จะรับเรื่องและจะนำเรื่องข่าวสารเผยแพร่ให้สังคมทั้งประเทศ ได้รับรู้โดยทั่วไป


ขับเคลื่อนโดย Blogger.