Header Ads

 


คณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระเทพปริยัติเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์/เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ประธานฝ่ายสงฆ์  นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  พร้อมนำข้าราชการ  ประชาชนและนิสิตวิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์กว่า 600 คน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารองค์ประดิษฐานพุทธศรีสัพพัญญู วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตำบลหองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์     🫶🫶หลังเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้เผยแพร่ประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร นายทรงเกียรติ์   เม่นสุวรรณ์  ผู้เข้าร่วมสวดมนต์เปิดเผยว่าทราบข่าวการพระประชวรของ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  จึงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปในขณะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรด ให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน🐲🐲ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🐲🐲
ขับเคลื่อนโดย Blogger.