Header Ads

 


สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 77 จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาดังนี้  1. แนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จํากัด 2. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25673. ข้อเสนอเพื่อทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดระเบียบข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ🦋ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🦋
ขับเคลื่อนโดย Blogger.