Header Ads

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ เด็กชายกวินกิตติ์ โฮฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ เด็กชายกวินกิตติ์ โฮฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ 


วันนี้ (16 ธ.ค. 65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  คณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ เด็กชายกวินกิตติ์ โฮฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia 


ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ พร้อมกับทางประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซีย โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 ประเทศทั่วโลก


สำหรับเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันรายการข้างต้น


นอกจากนี้ เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ยังได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS 12 (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools 2022) โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบบ Virtual edition ณ โรงเเรม Prince Palace กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 มีประเทศที่เข้าร่วมการเเข่งขันทั้งหมด 5 ประเทศ และได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เหรียญทองชนะเลิศ ประเภททีม (Best team award) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


ขณะเดียวกัน เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ยังได้รับทุนให้เข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ Young Achievers Leadership Academy (YALA) Camp 2022 โดยองค์กร Scholastic Trust Singapore (STS) และองค์กร Scholastic Trust Singapore Teachers’ Institute (STSTI) จากการได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการแข่งขัน American Mathematic Olympiad (AMO2021) และรายการ Singapore International Math Olympiad Contest (SIMOC2022)


โดย เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเพียงคนเดียว ที่เข้าค่ายร่วมกับนักเรียนนานาชาติรวม 182 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลก ซึ่งค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ YALA2022 ในครั้งนี้ จัดที่ National University of Singapore (NUS) School of Computing ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6 -10 ธันวาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนนานาชาติ และเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ได้เข้าร่วมเครือข่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติ International Junior Honor Society (IJHS) ในฐานะผู้นำเยาวชนของประเทศไทย


ทั้งนี้ เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ยังได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับการเลือกตั้งให้รับตำแหน่งประธานสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาก ในปีการศึกษา 2565 อีกด้วย…//
ขับเคลื่อนโดย Blogger.