Header Ads

 


อสม.เมืองสี่แคว​ รวมพลัง​ทั้งจังหวัด ชวนเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพครั้งที่ 1 เดินวิ่งปั่นจาก 15 อำเภอรวม 6 สาย มุ่งหน้าบึงบอระเพ็ด ปักธง​


เมื่อเ​วลา 16:00 น วันที่ 12​มกราคม​2566​20 ธันวาคม 2565 ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติ​พร​ เ​ส​ชัง​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมอคนที่ 1 ชวนเดิน-วิ่ง-ปั่น สร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1​ โดยมี​ พล.ต.อ.สมศักดิ์​ จัน​ทะ​พิงค์​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์​ ​รอง​นายก​ อบจ.​ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อสม. สาธารณสุข​ทุกอำเภอเข้าร่วมในพิธี​ฯ ด้วยความร่วมมือของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดนครสวรรค์  สมาพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย สมาพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครสวรรค์ และสมาคมหมออนามัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันดำเนินการด้วยชมรม อสม.จังหวัดนครสวรรค์และเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม อสม.หมอคนที่ 1 ชวนเดินวิ่งปั่น สร้างสุขภาพครั้งที่ 1 เพื่อสร้างสุขภาพของพี่น้อง อสม. ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั้ง 15 อำเภอครอบคลุม 128 ตำบล 190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1,432 หมู่บ้าน และชุมชนที่สังกัดเทศบาลอีก 21 เทศบาล โดยมีเส้นทางการวิ่งแต่ละเส้นทางจำนวน 6 เส้นทางของทั้ง 15 อำเภอ ทุกเส้นทางจะมารวมกันที่หน้าป้ายบึงบอระเพ็ด แล้วร่วมกันนำขบวนแห่ อสม.และผู้นำชุมชนจำนวน 600 คน เข้าสู่ลานสุขภาพ เพื่อส่งมอบธงที่ภาคีเครือข่าย อสม.หมออนามัยและกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งมอบให้ประธานในพิธีโดยคณะ อสม.และประชาชนจากทุกอำเภอมารวมตัวกัน ที่บริเวณหน้าป้ายบึงบอระเพ็ด จากนั้นนำขบวนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณเวทีลานจอดรถหน้าอควาเรียม โดยมีคณะดนตรีแคนลาวครั่ง อำเภอท่าตะโก ร่วมแห่นำขบวน เมื่อไปถึงบริเวณลานพิธีทั้งหมดร่วมกันออกกำลังกายโดยเต้นจังหวะบาสโลป ต่อจากนั้น นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานชมรม อสม.กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิดกิจกรรม   ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบธง ประกอบด้วย ธงชาติไทยโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ธงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยชมรมหมออนามัย ธงอสม.โดยประธานชมรม อสม.จังหวัดนครสวรรค์  หลังจากนั้นจะเป็นการร้องเพลงมาร์ช อสม.ร่วมกัน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารและผู้ที่มาร่วมงาน แล้วต่อด้วยการรับประทานอาหารว่างเป็นเสร็จพิธี
💦ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619782952​💦
ขับเคลื่อนโดย Blogger.