Header Ads

 


ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ ลงพื้นที่พบปะแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยตลาดนัดอำเภอเวียงสา

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ ลงพื้นที่พบปะแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยตลาดนัดอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายพรรคพลังสังคมใหม่เรื่องทุนกู้วิกฤตเศรษฐกิจ 1 ผู้ประกอบการ ให้ทุนกู้รายละ 100,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนและชำระหนี้เงินกู้นอกระบบ และนโยบาย รายได้พื้นฐานถ้วนหน้าจ่ายเงินเดือนให้กับผู้มีรายได้คนละ 3,000 บาท ชึ่งได้รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มแม่ค้าและประชาชนมีความพึ่งพอใจกับนโยบายพรรคพลังสังคมใหม่เป็นอย่างมาก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.