Header Ads

 


รองพ่อเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดงาน 365 วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย

  
  รองพ่อเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดงาน 365 วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย


   เมื่อเวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ " 365 วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย" ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

     ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองบัวจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "365 วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย"และการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้นในวันนี้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว นำโดยนายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอหนองบัว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองบัว นำโดย พ.ต.อ.เดชา ศรีชัย ผกก.สภ.หนองบัว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิก อส.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  กรมการขนส่งทางบก โรงเรียนหนองบัว และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักการรับรู้ในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอหนองบัว

   ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดให้มีวาระสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ "365 วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย"และให้หน่วยงานราชการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100% รวมทั้งให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานผู้นำองค์กรและผู้นำชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และให้หัวหน้าส่วนหน่วยงานลงนาม คำรับรองและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด..........ภคพล ครองสิน...ภาพ/ข่าว

  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.