Header Ads

 


ชุมพร- หยุดมติ ครม. อัปยศ รังแกประชาชน ผู้หาเช้ากินค่ำ 4 ตำบล ประชาชนรวมตัวคัดค้านร่างประกาศ

  
ชุมพร- หยุดมติ ครม. อัปยศ รังแกประชาชน ผู้หาเช้ากินค่ำ 4 ตำบล ประชาชนรวมตัวคัดค้านร่างประกาศ

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.00 น ที่ท่าเทียบเรือคลองบางสน (ร้านเบียดแคมเรือเดิม) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมตัวแทนชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.ปะทิว ประกอบด้วย ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.สะพลี  รับฟังปัญหา และแสดงความคิดเห็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิวในบริเวณชายฝั่งพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.สะพลี  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในระยาว  โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงนายนักรบ ณ ถลาง อดีตนายอำเภอเมืองชุมพร  นายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศมนตรี เทศบาล ตำบลบางสน    ทิว  นาย ชลิต ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค นายสมบูรณ์ หนูนวล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาการ้อง  และรับฟังความคิดเห็น มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชาวประมงและชาวบ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 230 คน   

         นอกจากนั้น ยังมี รองประธานสมาคมการประมงทั้ง 3 คนคือ นายไตรฤกษ์ มือสันทัด นายพิศาล สันติวิชยะ นายประเสริฐ แตกช่อ รวมทั้ง นายปรีชา สุวีรานุวัฒน์ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร นางชงโค นิลสถิตย์ นายกสมาคมชาวประมงปะทิว-คอสน   ตัวแทนเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.ปะทิว และเข้าร่วมประชุม ชี้แจง และรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวประมง ตัวแทนชาวบ้านด้วย

      ตามที่มีข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ประชาชนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชาอำเภอปะทิวประมาณ 300 คน ได้มีการประชุมมาแล้วครั้งหนึ่งที่ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างมีมติร่วมกันว่าขอคัดค้านร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ หากรัฐบาลยังฝืนเดินหน้าประกาศใช้ต่อไป ชาวบ้านใน 4 ตำบลของ อ.ปะทิว จะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านให้ถึงที่สุด และอยากให้รัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบระยะยาวจากร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวด้วย และพร้อมใจจะเร่งรีบนำเรืองนี้ไปให้เจ้าเมืองชุมพรได้รับรู้รัยทราบต่อไปโดยเร็ว

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.