Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือติดตามความพร้อมการจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือติดตามความพร้อมการจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ภายใต้กรอบในการรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เพื่อเดินตามรอยให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
 
วันที่ 21 พ.ย.65 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกองทัพเรือ ติดตามความพร้อมในการจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือกำหนดจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 22 พ.ย.2565 ภายใต้กรอบครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 19 พ.ค.2566 เพื่อสร้างการรับรู้ต่อกำลังพลของกองทัพเรือ รวมถึงประชาชนให้ทราบถึงพระประวัติ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ได้วางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความมั่นคงในการเป็นรั้วของชาติทางทะเลอย่างเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนตราบปัจจุบัน 
 
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดิน บริเวณพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรี ดัดแปลงเป็นโรงเรียนนายเรือ และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกระทำพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2449 ซึ่งนับได้ว่าการทหารเรือได้หยั่งรากลงแล้ว ดังนั้นกองทัพเรือจึงถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นวันกองทัพเรือ
 
ทั้งนี้กิจกรรมในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญในช่วงเช้า ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และงานเลี้ยงรับรองในช่วงเย็น ณ หอประชุมกองทัพเรือ
 
ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก
 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.