Header Ads

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ถวายโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ถวายโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ เนื่องจำนง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เข้าร่วมพิธี โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 นี้ ถวายแด่พระครูยุตติคุณากร,ดร.เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง เป็นพระเถระองค์ครองผ้าพระกฐิน นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) และมูลนิธิวัดแก้วพิจิตร อีกด้วย

การทอดกฐินเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งประเพณีหนึ่งของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา การทอดกฐินเชื่อกันว่า มีผลอานิสงส์มาก เนื่องจากเป็นกาลทานที่มีกำหนดเวลา กล่าวคือจะทอดกฐินได้ตั้งแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมเวลา ๑ เดือน วัดหนึ่ง ๆ จะรับได้ปีละ ๑ ครั้ง ทั้งพระผู้ครอง (รับ) กฐินก็มิได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง พระสงฆ์ทั้งหมดจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้ครองกฐินนั้น
ขับเคลื่อนโดย Blogger.