Header Ads

 


ปทุมธานี สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานีและม.ธรรมศาสตร์MOUพัฒนาเยาวชนเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพ

 ปทุมธานี สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานีและม.ธรรมศาสตร์MOUพัฒนาเยาวชนเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพ

    วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายยรรยง  อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรกีฬาอีสปอร์ต ระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นสักขีพยาน และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี 

   โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานีจับมือสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งสำนักงาน ที่ทำการสมาคมฯ ในธรรมศาสตร์เมนสเตเดียมอย่างยิ่งใหญ่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรกีฬาอีสปอร์ต ระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของวงการกีฬาอีสปอร์ต ทั้งในจังหวัดปทุมธานีและนอกพื้นที่

     ด้าน นายยรรยง  อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตนั้นเป็นกีฬาที่เยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปีให้ความสนใจ ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวถือเป็นช่วงอายุที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นอาชีพที่สามารถทำร่วมในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนได้โดยไม่ทำให้เสียการเรียน จึงได้เข้าร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดตั้งสำนักงานที่ทำการสมาคมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหวังอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นเยาวชนที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น

     ส่วน ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การก่อตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี จะเป็นตัวเชื่อมทางเดินให้กับเยาวชนและทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องราวของกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การนั่งเล่นเกมส์ธรรมดา แต่เป็นการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพที่สามารถ สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้งยังสร้างองค์ความรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพได้มากขึ้น

    ทางด้าน นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การก่อตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไว้ว่า“การก่อตั้งสมาคมขึ้นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานีนั้น ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง โดยหน้าที่หลักของสมาคมเองนั้นจะคอยสนับสนุนเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีที่ให้ความสนใจกับกีฬาอีสปอร์ต สามารถพัฒนาไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพได้.ขับเคลื่อนโดย Blogger.