Header Ads

 


เชียงใหม่ ชาวบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดดยังจมบาดาลน้ำท่วมสูงบางจุดหน้าอก เทศบาลตำบลป่าแดด และกำนัน ผู้ใหญ่ ช่วยกันออกแจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชน

 
 เชียงใหม่ ชาวบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดดยังจมบาดาลน้ำท่วมสูงบางจุดหน้าอก เทศบาลตำบลป่าแดด และกำนัน ผู้ใหญ่ ช่วยกันออกแจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ครบ 3 มื้อเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และออกตรวจสอบให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอ และจัดเวรยามป้องกันดจรขโมยฉวยโอกาส โดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผุ้สูงอายุอาจจะล้ม

ปวยได้ ปริมาณน้ำปิงล่าสุด เวลา 10.00 น. วัดได้  3. 57  เมตร ขณะที่ชลประทานที่ 1 คงเหลือค้างอยู่ประมาณ 50% ปริมาณน้ำ 1.51 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ สูบน้ำ

บริเวณหมู่บ้านเวียงทอง และกำลังจะเคลื่อนย้ายจุดสูบน้ำไปจุดต่ำสุดชุมชนป่าพร้าว


สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่วันที่ 3 ในเขตเมืองเชียงใหม่ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำหลายจุดเริ่มลดลง ยังมีตกข้างตามจุดต่ำไม่สามารถระบายได้ การจราจรเส้น

ทางสายเชียงใหม่ - ลำพูสายเก่า ตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันออก ที่มีน้ำท่วมขัง ยาวไปจนถึงสี่แยกหนองหอย ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รถขนาด

เล็กเริ่มใช้สัญจรเข้าออกได้แล้ว  แต่ความเดือนร้อนของชาวบ้าน หมู่บ้านโฮมศิิริ  บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้รับความเดือนร้อน น้ำยังคง

ขังท่วมสูง บางจุดถึงระดับหน้าอก ไมสามารถออกจากบ้านเรือนได้ กำนันตำบลป่าแดด พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ช่วยกันออกแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนใน

ช่วงเช้า เพ่อชช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน พร้อมออกสำรวจให้ความช่วยหลือประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผุ้สูงอายุ เด็กเล็ก อาจจะล้มป่วย และจัดเวรยามเฝ้าระวังทางเข้า-ออก 

ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงป้องกันกลุ่มโจรขโมยที่แอบแฝงเข้าฉวยโอกาสลักทรัพย์ตามบ้านเรือนได้ 


ล่าสุด 10.00 น. จากจุดตรวจวัดปริมาณน้ำเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันออก P1  3.57 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ประเมินปริมาณน้ำท่วมขังสูงสุด เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2565 เวลา 14.00 น. 

เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปริมาณน้ำท่วมขังประมาณ 3.02. ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน (5 ต.ค.65 เวลา 09.00 น.) ปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้ลดระดับลงแล้วบางส่วน คงเหลือค้างอยู่ประมาณ 

50% ปริมาณน้ำ 1.51 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ สูบน้ำบริเวณหมู่บ้านเวียงทอง และกำลังจะเคลื่อนย้ายจุดสูบน้ำไปจุดต่ำสุดชุมชนป่าพร้าว


***************************************

ข่าว/ภาพ  ศิระ  วีรตันตยาภรณ์/รายงาน

0919191969/0919191998
ขับเคลื่อนโดย Blogger.