Header Ads

 


เชียงใหม่ ชาวบ้าน พยากหลวง ม. 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เดือนร้อนปรับปรุงถนนใหม่ไม่ถามความเห็น ถนนระหว่างหมู่บ้านเชื่อม หมู่ 5 บ้นป่าแงะ ผ่านกลางทุ่งนา ถูก ปรับปรุงสร้างถนนคอนกรีด แต่ช่วงฝนตกถนนเละ ขับสัญจรลำบาก

 

 เชียงใหม่ ชาวบ้าน พยากหลวง ม. 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เดือนร้อนปรับปรุงถนนใหม่ไม่ถามความเห็น ถนนระหว่างหมู่บ้านเชื่อม หมู่ 5 บ้นป่าแงะ ผ่านกลางทุ่งนา ถูกปรับปรุงสร้างถนนคอนกรีด แต่ช่วงฝนตกถนนเละ ขับสัญจรลำบาก ขุดวางท่อเกิดน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาเสียหาย พืชสวนพื้นไร่ นาข้าวกว่า 30 ไร่ได้รับความเดือดร้อน ร้องขอ

ความช่วยเหลือหลายหน่วยงาน ไม่มีป้ายระบุการก่อสร้าง งบประมาณ 


ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพยากหลวง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อไปยังหมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ ซึ่งผ่านทุ่งนาระยะทาง

ประมาณ 700 -800 เมตร หลังจากผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการเปิดหน้างาน ถนนเดิมที่เเป็น แอสฟัลท์ติก ออกเพื่อทำการสร้างถนนแบบคอนกรีตแต่การเข้ามาดำเนินการโดยไม่แจ้งให้กับ

ชาวบ้านพื้นที่เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ฝนตกหนัก มีน้ำมากตามลำเหมือง ทำให้ชาวบ้านที่ใช้สัญจรไปมาลำบากถนนเละเป็นโคลนอย่างที่เห็น แต่มีเจ้าของที่นา 4 -5 ราย 

รวมกันกว่า 30 ไร่ เป็นที่นา บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชสวน พืชไร่ ได้รับความเสียหายเนื่องจากขุดถนนเพื่อวางท่อระบายข้ามถนน โดยไม่แจ้งให้กับเจ้าของที่นาที่สวน น้ำจากลำเหมืองอีกฟาก

ได้ไหลเข้าพื้นที่น้ำท่วมขังได้รับความเสียหายทั้งหมด ปลาหลุดหนีออกไปกับน้ำ พืชสวน พืชไร่ นาข้าวจมน้ำเน่าเสียหาย


ทั้งนี้ชาวบ้านไม่ได้ต้องการใช้น้ำได้ปิดไปตั้งนานแล้ว แต่การเข้ามาปรับปรุงสร้างถนนใหม่ ผู้รับเหมาไม่ได้สอบถามชาวบ้าน เข้ามาดำเนินการ ซึ่งการก่อสร้างไม่มีการติดป้ายแจ้ง เหมือน

โครงการต่างๆ  ได้ทำการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือจากการก่อสร้างในครั้งนี้ ก่อนผู้รับเหมาจะมาปิดกั้นนำท่อไม่ใหน้ำระบายอีก แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น ยัง

ไม่ได้รับการช่วยเหลือ มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆ  เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าถนนจะสร้างเสร็จเมื่อใด ใครจะมารับผิดชอบตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หวังให้สื่อมวลชนช่วยเป็น

อีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อเร่งพลักดันให้หน่วยงนที่เกี่ยวเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะปรับปรุงสร้างถนนไม่มีการสอบถามประชาพิจารณ์ ความคิดเห็นความต้องการของชาวบ้าน 

และการก่อสร้างไม่มีการปิดป้ายประกาศ โครงการ งบประมาณ ผู้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการก่อสร้าง 


**********************

ข่าว/ภาพ  ศิระ  วีรตันตยาภรณ์/รายงาน

0919191969/0919191998
ขับเคลื่อนโดย Blogger.