Header Ads

 


ราชบุรี - ชาวบ้าน 3 อำเภอร้อง "ลุงตู่" ช่วยผ่านผวจ. กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้า

 
ราชบุรี - ชาวบ้าน 3 อำเภอร้อง "ลุงตู่" ช่วยผ่านผวจ. กรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้า


ชาวบ้าน 3 อำเภอกว่า 100 คน ร้อง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหาความเดือดร้อน จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง เพาเวอร์ และการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผ่านผวจ.ราชบุรี 


วันที่ 19 ต.ค.65 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับหนังสือร้องเรียนจาก นายไชยา เอี่ยมสะอาด พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คน ในจ.ราชบุรี หลังได้รับความเดือนร้อนจากการก่อสร้างแนวท่อก๊าชและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกองเพาเวอร์ โดยชาวบ้านกังวลว่า จะได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากยังปล่อยให้การก่อสร้างดำเนินการ จึงรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผวจ.ราชบุรี


นายไชยา เอี่ยมสะอาด ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกองเพาเวอร์ ซึ่งเป็นโรงฟ้าพลังความร้อน ตั้งอยู่ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และมีการวางท่อก๊าชธรรมชาติ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่าย โรงฟ้าตั้งผ่าน 3 อำเภอ ของจ.ราชบุรี คือ อ.โพธาราม อ.จอมบึง และ อ.เมืองราชบุรี ซึ่งชาวบ้านมีความกังวลว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน 


ในการแจ้งผู้ประกอบการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าหินกองเพาเวอร์ ให้หยุดประกอบการจนกว่าจะหาข้อยุติถ้อยคำในการแก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งผู้ประกอบการหยุดการวางท่อส่งแก๊ส ที่จะวางในพื้นที่จ.ราชบุรี จนกว่าจะหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหา และกำหนดให้มีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุตีในการแก้ปัญหา ตลอดจนพิจารณาทบทวน และแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินช่วยเหลือชุมชน ของกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ โดยขอให้พิจารณาช่วยเหลือในภาพรวมทั้งจังหวัดแทนการจัดสรรเพียงพื้นที่รัศมี 5 กม.


ทั้งนี้ ผวจ.ราชบุรี ได้เข้ารับหนังสือจากชาวบ้าน พร้อมกล่าวว่า จะเร่งดำเนินการส่งหนังสือเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนกังวลใจ โดยจะประสานไปยังบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของโรงฟ้า และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันทุกฝ่าย


//////////////////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.