Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เฟส 3 ปีงบประมาณ 2565

 สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 156,793,356 บาท  ประกอบด้วย 1.กลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านแหลมฉบัง จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 1,867,400.00 บาท และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 864,800.00 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,732,200.00 บาท 2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน 37 เป็นเงิน 42,092,754.00 บาท และกลุ่มอนุรักษ์บ้านปากคลองบางละมุง จำนวน 57 ราย จำนวนเงิน 111,968,402.00 บาท

นายเกรียงไกรฯ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง จนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบัง มิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า "การท่าเรือฯ อยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน"

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.