Header Ads

 


เลขาฯ รมว.อุดมศึกษา ชื่นชมโครงการ U2T ที่นราเจ๋งติดอันดับของภาคใต้

 
เลขาฯ รมว.อุดมศึกษา ชื่นชมโครงการ U2T ที่นราเจ๋งติดอันดับของภาคใต้


ในโอกาสที่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมายังอาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่  56 ตำบล 8 อำเภอของ จ.นราธิวาส ทำการฟื้นฟูยกระดับ 48 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดรายได้มีความเข้มแข็ง สามารถนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในท้องตลาดและส่งออกได้มากขึ้น

โดย นางรสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน อาทิ ปลากุเลาเค็ม งานสานกระจูด ลูกหยีทรงเครื่อง สบู่ส้มแขกชันโรง งานแกะสลัก และอื่นๆอีกหลานรายการ พร้อมทั้งได้ถือโอกาสพูดคุยและชื่นชม กับนักศึกษาจบใหม่ที่ลงพื้นที่ให้องค์ความรู้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ พอสรุปใจความว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ.นราธิวาส มีผลงานผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยมติดอันดับต้นๆของภาคใต้ เราจะยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.นราธิวาส ให้สามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในเฟส 3 เชื่อมั่นว่าเราจะฟื้นฟูยกระดับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.นราธิวาส ให้ได้มากขึ้น จาก 48 วิสาหกิจชุมชนเป็น 72 วิสาหกิจชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.