Header Ads

 


ปราจีนบุรี โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 วันแรกประชาชนให้ความสนใจกันอย่างมาก


วันที่ 5กันยายน 2565 เวลา 09.00น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศของประชาชนที่ได้พากันมาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กันอย่างคึกคัก โดยมีปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ออกมาอำนวยความสะดวกและบริการให้กับประชาชน เพื่อความง่าย ชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง


และในการนี้ผู้ที่จะมาลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่เติมกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงสมัครได้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมแยกหน้าที่ สำหรับคนโสด คนจดทะเบียนสมรส  ผู้ที่มีอาชีพและรายได้ตรงตามที่สวัสดิการแห่งรัฐได้กำหนดไว้สามารถเข้าลงทะเบียนได้และรอรับการยืนยันสิทธิ์จากแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งระฐปี 2565 หรือส่ามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 5 กันยายนถึง 19ตุลาคม 2565


ภาพ ข่าว จุฑารัตน์ ชาวเมือง

0933745158
ขับเคลื่อนโดย Blogger.