Header Ads
แม่เปิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ภายใต้ Concept "ตลาดนัด ออนชอนแม่เปิน"

วันที่​ 10 กันยายน​ 2565​  เมื่อเวลา 18.00 น อำเภอ​แม่เปิน​ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ จัดโครงการ​ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for  BCG)​ และการจัดนิทรรศการ​แสดงสินค้า​ชุมชน​ด้วยชุมชน​ที่ยั่งยืน บนพื้นฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ตำบลแม่เปิน ภายใต้คอนเซ็ปต์​ "ตลาดนัด ออนชอนแม่เปิน" โดยมี ผู้ช่วยศาสดาจารย์ ชยภรณ  บุญ​เรือง​ศักดิ์​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมมือกับอำเภอแม่เปิน ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ หัวสะพาน อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์​ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยในกิจกรรมมีการจัดแสดงสินค้าของดีแม่เปิน  ผลิตภัณฑ์​สินค้าที่ผลิตขึ้น​ จากวัตถุดิบในพื้นที่ตำบล การประกวดถ่าย​ภาพ และการประกวดวงดนตรี​ และที่สำคัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย    ด้าน นางสาวสุวัชรี  ศรีกำพี้  นายอำเภอแม่เปิน กล่าวว่า อำเภอแม่เปิน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในสองอำเภอในประเทศไทยที่มีเขตการปกครองเพียงตำบลเดียว โดยมีที่มาของชื่ออำเภอตามคลองแม่เปิน ประกอบด้วย 24 หมู่บ้าน มีความหลากหลายในวัฒนธรรม ด้วยผู้คน ที่มาจากหลายท้องถิ่น จึงเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้ามาด้วยกัน แม่เปินมีธรรมชาติที่สวยงาม มีวิถีความเป็นอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลแม่เปิน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญ ต่อชุมชนในตำบลแม่เปิน พร้อมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลแม่เปิน และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ​ ของนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนตำบลแม่เปิน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย ดังคำขวัญที่ว่า " น้ำผุดกลางไพร มะค่าใหญ่คู่บ้าน งามตระการน้ำตกแม่กะสี งามประเพณีบุญ บั้งไฟ อ่างเก็บน้ำใหญ่คลองโพธิ์ พระองค์โตเรารัศมี ถิ่นคนดีมีคุณธรรม งามล้ำผ้าทอมือ"🦌🦌ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952​🦌🦌
ขับเคลื่อนโดย Blogger.