Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดตัวองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม และกิมท้ง-เง็กนิ่ง ปีที่ 107

วันนี้ (10 กันยายน 2565) เวลา 18.30 น. ณ ศาลเจ้าแม่หน้าผา จังหวัดนครสวรรค์ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดตัวองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม  และกิมท้ง-เง็กนิ่ง ปีที่ 107 ประจำปี 2565 – 2566 โดยมีนายสมบัติ กิตติพงษ์พัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ปี 2565-2566  กล่าวรายงาน ฯ  องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปีที่ 107 ประจำปี 2565-2566 หมายเลข 23 นางสาวณัฏฐนิชา งามอ่อน (น้องโดนัท)อายุ 19 ปี สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายสังวาลย์ งามอ่อน  มารดาชื่อ นางณัฐนันทพร งามอ่อนองค์สมมติ กิมท้ง ได้แก่เด็กชายอัศวิน บุญยงค์ (น้องวิน)สูง 134 เซนติเมตร น้ำหนัก 41.3 กิโลกรัม เกิดวันที่ 16 กันยายน 2557 สถานศึกษา โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ ภูมิลำเนา 367/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์  บิดาชื่อ นายกิจติชัย บุญยงค์ มารดาชื่อ นางสาววาสนา นิลไพรองค์สมมติ เง็กนึ่ง ได้แก่เด็กหญิงชญาภรณ์ ลึกควงษ์ (น้องยูริ)สูง 128.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 48 กิโลกรัม เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2557 สถานศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ภูมิลำเนา ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ บิดาชื่อ นายชัยพร ลึกควงษ์ มารดาชื่อ นางสาวสุดาทิพย์ อภิญญาตามที่ คณะกรรมการจัดงาน ฯ ได้ทำพิธีคัดเลือกเสี่ยงทายองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม และกิมท้ง-เง็กนิ่ง เป็นที่เรียบร้อย และได้จัดงานฉลององค์สมมติอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 และยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ของงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2565-2566 ที่กำลังจะมาถึง🐲🐲ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🐲🐲
ขับเคลื่อนโดย Blogger.