Header Ads
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน

วันที่​ 7 กันยายน 2565 ดังนี้1. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมกับ ดร.ณพล อนุตตรังกูร หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ตามกิจกรรมสร้างระบบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด2. นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายทวีโชค ละม้ายศรี นายสัตวแพทย์ ร่วมการประชุมหารือแนวทาง มาตรการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด และได้เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีกเสียชีวิต ที่พบบริเวณพื้นที่ปากคลองบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการตรวจชันสูตรโรคไข้หวัดนก ผลเป็นประการใดจะแจ้งทางหน่วยงานทราบต่อไป3. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้ออกตรวจ เฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบจับลิงเพื่อส่งขาย รวมถึงการลักลอบล่าสัตว์ป่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า และซากสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จากการตรวจสอบ ไม่พบการลักลอบจับลิงเพื่อส่งขาย และลักลอบล่าสัตว์ป่าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าแต่อย่างใด4. เจ้าหน้าที่​หน่วย​พิทักษ์​ป่า​เขาพนม​เศษ​ออก​ตรวจ​พื้นที่​ ม.1 บ้าน​พนม​เศษ​ใต้​​ ม.8 บ้านแหลม​กระทุ่ม​ ม.9 บ้านคลองขุด ต.พนม​เศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์​    เจ้า​หน้าที่​จุดสกัดรางจิก ออกตรวจพื้นที่ ม.4 บ้านปลวกสูง ม.5 บ้านหัวดง ม.6 บ้านเนินสำราญ ต.พระนอน ​ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยพิทักษ์ป่าเนินระฆัง, หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพนมเศษ, หน่วยพิทักษ์ป่าแหลมตาเส็ง, จุดสกัดรางจิก และสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  เหตุการณ์ทั่วไปปกตินายจิระเดช บุญมากหน.ขหล.บึงบอระเพ็ดผู้รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.