Header Ads

 


มุกดาหารแถลงข่าวงานแสดงและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ISAN Trade fair 2022 @Mukdahan

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าว งานแสดงและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน “ISANTrade Fair 2022 @Mukdahan” ณ โรงแรม Hotel MUQ อ.เมือง จ. มุกดาหาร ซึ่งงานดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แผนบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งกิจกรรมในงานที่จัดขึ้นประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่น ได้แก่ ของใช้ของตกแต่ง ระดับ Premium คุณภาพส่งออก ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าและ เครื่องแต่งกาย สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป "ฯลฯจากทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในโดมปรับอากาศ จำนวนกว่า 200 คูหา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ทุกวันการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณอาคารโดมปรับอากาศ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรง ภายในงานก่อนเข้าร่วมการเจรจาได้กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และศิลปินนักร้องพร้อมหางเครื่อง ตลอดงานจัดเต็ม ภายในงาน เช่น วันที่ 31 สิงหาคม หมอลำแพรวพราว แสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนต์ 1 กันยายน 2565 เจม จตุรงค์ จากรายการไมค์ทองคำ 2 กันยายน 2565 นุช วิลาวัลย์ 3 กันยายน 2565 ตรี ชัยณรงค์ 4 กันยายน 2565 อาม ชุติมาการลด แลก แจก แถม วันละ 2 รอบ (เช้า บ่าย) และมีไลฟ์สดทุกวัน หยุดเชื้อ แต่เราไม่หยุดช้อป ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพรระบาดของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการตรวจ ATK ผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานทุกคน หรือช้อปผ่านออนไลน์เพจ ISAN Trade Falr 2022 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรี และเลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการโดยตรง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร.ภาพ/ข่าว กฤษณพงศ์ แก้วเทศเดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.