Header Ads

 


ตำรวจภูธร​จังหวัดนครสวรรค์​ จัดพิธี"รับพระราชทาน​เมล็ดพันธุ์​ผักและกิ่งพันธุ์​ไม้ผล" ในโครงการตำรวจพัน​ธุ์ดี​ ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565​ บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร​บางม่วง พล.ต.ต.ระพี​พงษ์​ สุข​ไพบูลย์​ ผู้​บังคับการ​ตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธา​นในพิธีรับมอบเมล็ด​พันธ์​ผักและกิ่งพันธุ์​ไม้ผลพระราชทาน​ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราช​เจ้า​ กรม​สมเด็จพระ​เทพ​รัตน​ราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์​ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์​ ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์​ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการตำรวจ สภ.บางม่วง ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์​ผัก​และกิ่งพันธุ์​ไม้ผล​พระราชทาน​ อย่างพร้อมเพียง ณ บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการสถานี​ตำรวจภูธร​บางม่วง อ.เมือง​นครสวรรค์   ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ รู้สึกซาบซึ้ง  และมีความปิติยินดี ในพระมหากรุณาธิคุณ​เป็นล้นพ้น ที่ สมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​  กรม​สมเด็จพระ​เทพ​รัตน​ราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ทรงพระราชทาน​เมล็ดพันธุ์​ผัก​ ให้แก่ข้าราชการ​ตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีพระราชประสงค์​ที่ให้ข้าราชการ​ตำรวจ​ในพื้นที่โครงการ​ตำรวจ​พัน​ธุ์ดี​ได้มีสุภาพ​ที่ดี โดยการทำเกษตร​แบบอินทรีย์​ปราศจาก​สารเคมี​ปลอดภัย​ต่อผู้​บริโภค​ และนำไปเพาะปลูกในพื้นที่เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์​ตั้งต้น นำไปเพาะปลูกขยาย​พันธุ์​และแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องได้มีเมล็ดพันธุ์​พืชที่ดี และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และสามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเก็บรักษาพันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป    ด้าน พล.ต.ต.ระพี​พงษ์​ สุข​ไพบูลย์​ผู้​บังคับการ​ตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์​ เผยว่า หลังจากข้าราชการตำรวจได้รับเมล็ดพันธุ์ผักแล้วให้นำไปปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.