Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 17.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพันธุ์ สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 300,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหนองพังพวย หมู่ที่ 3 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น โดยมี นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ฯ🐅ต้อย​  รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🐅
ขับเคลื่อนโดย Blogger.