Header Ads

 


เลย - ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 จัดเลี้ยงหมูกระทะร้อนๆ เสิร์ฟวงดนตรี PRAN 21 BAND ชุดใหญ่ไฟกระพริบเล่นดนตรีเติมความสุข “Happy Time” สร้างรอยยิ้ม แทนคำขอบคุณในน้ำใจของกำลังพลทุกๆนาย ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ 6 ส.ค.65

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย  นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21และคุณสิริกัญญา  นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 21 จัดเลี้ยงหมูกระทะร้อนๆ พร้อมวงดนตรี PRAN 21 BAND ชุดใหญ่ไฟกระพริบ เล่นดนตรีเติมความสุข “Happy Time”สร้างรอยยิ้มแทนคำขอบคุณในน้ำใจของกำลังพลทุกๆนาย ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ในวันที่ 6 ส.ค.65 เวลา 18.52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยปรับปรุงพื้นที่เกษตรของหน่วยประมาณ 10 ไร่ 3 งาน เดิมใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวใช้บริโภค ที่ผ่านมากำลังพลเข้ารับการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทั้งนี้ มีเป้าหมายขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งกรมทหารพรานที่ 21 วางกำลังป้องกันชายแดน จำนวน 10 กองร้อยทหารพรานในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหารโดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจ แสดงออกด้วยความ รู้ รัก สามัคคี ของกำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละทุ่มเทในการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ในส่วนวงดนตรี ภายใต้ชื่อ "PRAN 21 BAND" ของกรมทหารพรานที่ 21 ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยที่มีหัวใจศิลป์ รักงานด้านดนตรีและเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจ โดยการต่อยอดและสนับสนุนหลักในด้านอุปกรณ์และเครื่องดนตรี จาก พันเอกอุทัย  นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 (ผู้การโก้) เพื่อส่งเสริมทั้งความรู้และความสามารถสู่การพัฒนางานด้านกำลังพลในการพัฒนาหน่วยต่อไปภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.