Header Ads

 


รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน spmc cup ครั้งที่ 1

 


ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน spmc cup ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทักษะการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน  โดยมี นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส, นายรพี  มามะ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรม สำหรับการแข่งขัน มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 คู่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565


พลตรีปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขับเคลื่อนในมิติด้านการกีฬา และสนับสนุนกิจกรรม ด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านการกีฬา สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เช่นเดียวกันทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนมาโดยตลอด จังหวัดนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สร้างนักกีฬาระดับชาติมามากมาย ซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจริญเติบโตได้เป็นนักกีฬาอาชีพ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ผลงานของลูกหลานชาวใต้เป็นที่ประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้นักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันในครั้งนี้ ใช้โอกาสและประสบการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ สามารถที่จะต่อยอดในการสร้างอาชีพและเป็นตัวแทนทีมชาติไทยดังเช่นรุ่นพี่ที่เคยได้ทำไว้แล้ว

         

นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทางด้านจังหวัดนราธิวาส ได้รับความกรุณาจากพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมในกิจกรรมในทุกมิติ ด้านการกีฬา เพื่อนำพาความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาส โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สนามแห่งนี้ได้มีชีวิตและวันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการของการแข่งขันฟุตบอลในรายการ spmc cup ครั้งที่ 1 ของชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดไทยภาคใต้ ที่ได้นำเด็กและเยาวชนจัดขึ้น และหวังว่าจะสามารถผลักดันไปสู่การใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดในกิจกรรมการกีฬาในโอกาสต่อไป


นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.