Header Ads

 


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่ตรวจและติดตามโครงการ smart safety zone 4.0 ระยะที่ 2


เมื่อเวลา 15.30น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะลงพื้นที่ประเมินโครงการ smart safety zone 4.0 ระยะที่ 2 พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารโดยมี พล.ต.ต.ชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร และ พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ smart safety zone 4.0 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารโดย พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ กล่าวรายงานว่าตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ smart safety zone 4.0 ระยะที่ 2 ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ในพื้นที่พร้อมทั้งภาพรวมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการร่วมบูรณาการสื่อสารมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมแบบชิงรุกด้วยการสร้างเครือข่ายกล้อง CCTV ระบบ AI และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อตรวจสอบในพื้นที่ตลอดเวลา และยังใช้โดรนบินตรวจการเมื่อพบเป้าหมายระบบจะเชื่อมต่อมาต้นสังกัดเป็นการป้องกันอาชญากรรมแบบเชิงรุกโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องระยะที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ สภ.เมืองมุกดาหารมีพื้นที่ 0.42 ตาราง กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญาวิทยากับแนวความคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพื่อยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่อง "ระบบราชการ 4.0” และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล(DIGITALIZATION) และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ระบบราชการส่วนท้องถิ่นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรม และนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยโครงการ smart safety zone 4.0 เป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตำรวจเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนจึงมีนโยบายและจะมีการประเมินผลงานทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมป้องกันในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป


ภาพ/ข่าว กฤษณพงศ์ แก้วเทศเดวิท โชคชัย มุกดาหาร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.