Header Ads

 


ชาวบ้านร้องสื่อภูเขาขยะนครสวรรค์ส่งกลิ่นเหม็นปล่อยน้ำเสียนานนับปี

 


เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของ เทศบาลนครนครสวรรค์ หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มาจากกองขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีจะมีกลิ่นรบกวนและบางทีก็มีน้ำท่วมกองขยะ มลพิษจากกองขยะได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณที่น้ำหลากไหลผ่านจนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านต่างดีใจที่ได้ข่าวว่ามีการประมูลให้เอกชนเข้ามารับเหมากำจัดภูเขาขยะให้หมดสิ้น ชาวบ้านโดยรอบกองขยะก็รอคอยมานานแล้วแต่ไม่เห็นมีการดำเนินการแต่อย่างใด หรือเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้สบายใจ และหยุดการเคลื่อนไหวร้องเรียน ชาวบ้านผู้ที่อยู่อาศัยรอบบริเวณกองขยะได้รับผลกระทบอยู่ทุกวันและนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านโดบรอบต้องทนทุกข์กับมูลพิษมาช้านาน

จึงขอให้สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอข่าวความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และนำเสนอผู้ใหญ่ในบ้านเมื่องที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพราะชาวบ้านทนการละเลยการแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างมานานนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้ว ยิ่งเวลานี้เข้าสู่หน้าฝนอีกแล้ว ไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมจังหวัดนครสวรรค์มากแค่ไหน พวกเรากลัวว่ามลพิษจากกองขยะจะมาซ้ำเติมความเดือดร้อนและความทุกข์ทรมานให้กับชุมชนโดยรอบเพิ่มเติมจากความทุกข์ที่เกิดจากน้ำท่วม

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวบริเวณ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครสวรรค์ บ่อขยะดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 266 ไร่ ล้อมลอบไปด้วยไร่นา และบ้านเรือนบางส่วน บริเวณด้านหน้ามีป้ายระบุว่า ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครสวรรค์ โรงงานกำจัดมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงพลังงานจาการสอบถามชาวบ้านบอกว่าบ่อขยะตรงนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ที่บริเวณโดยรอบกองขยะจะมีน้ำเสียสีดำส่งกลิ่นเน่าเหม็นไหลออกมาทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ ต้นข้าวจะตายหมด นอกจากนี้ยังไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจนไม่สามารถ ใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ 

แต่เมื่อปี 2563 ที่บ้านชาวบ้านต่างดีใจเมื่อทางเทศบาลนครนครสวรรค์ประกาศว่า จะทำการติดตั้งโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยด้วยการแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน และมีบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลแล้วตั้งแต่ เดือน ก.ค.63 ที่ผ่านมา จนผ่านมา 2 ปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเตรียมพื้นที่หรือเริ่มก่อสร้างแต่อย่างใดมีเพียงป้ายมาปักไว้ หลอกชาวบ้านชุมชนรอบกองขยะให้หยุดเขื่อนไหวร้องเรียนเท่านั้นเอง จึงอยากฝากเรื่องนี้ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนึกว่าสงสารกระดูกสันหลังของชาติด้วยเถอะขับเคลื่อนโดย Blogger.