Header Ads

 


ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุชาวนครสวรรค์ร่วมใจกันบริจาคทำบุญและถวายสิ่งของให้ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ดร. พีระพงษ์ และนางอัญชลี  นพนาคีพงษ์ ประธานและผู้ก่อตั้งชมรมรำวงย้อนยุคอุทยานสวรรค์ ร่วมกับคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมทั้งชาวตลาดปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกันถวายข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ไข่ไก่ นมเปรี้ยว ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และถวายเงินทำบุญจำนวน 23,540 บาท ให้กับหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อ นำไปช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ วัดพระบาทน้ำพุ นอกจากนี้ยังมีการทำอาหารถวายภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะศิษย์ที่มากับหลวงพ่ออลงกต โดยหลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนียกถา  "ขออำนวยอวยพรบุญกุศลที่พุทธสานิกชนร่วมกันถวายในครั้งนี้ จงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่อยู่ในทำนองครองธรรม ขอให้สำเร็จทุกประการ ปราศจากโรคภัย พ้นจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ"!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.