Header Ads

 


ชาวหนองกระดูก​เนื้อ จัดงานประเพณี​บุญเดือนหก"วิสาขบูชา"

     วันเสาร์​ที่ 14 พฤษภาคม​ 2565​ เวลา 09.30 นายปรีชา​ เดช​พันธุ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ งานบุญเดือน 6 "วิสาขบูชา" ถวายผ้าสไบทิพย์ห่มหลวงพ่อชนะ และร่วมพิธีถวายสลากภัต ณ มณฑลพิธีศาลาสัญญโตอนุสรณ์​ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัด​นครสวรรค์ โดยมี นางรัตนา​ เดช​พันธุ์​ รองนายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์​ นางวัชราพร แตงหมี นายอำเภอลาดยาว นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านหนองกระดูก​เนื้อ​และใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีฯ    งานบุญเดือน 6 ของชาวหนองกระดูกเนื้อ ถือเป็นงานสักการะ หลวงพ่อชนะ ที่ชาวบ้านหนองกระดูก​เนื้อ​และอำเภอใกล้เคียงต่างบูชาและนับถือ ซึ่งในวันนี้ชาวหนองกระดูกเนื้อและ อำเภอใกล้เคียงต่างเข้าร่วมถวายผ้าสไบทิพย์ห่มหลวงพ่อชนะ และที่พลาดไม่ได้กับขบวนแห่หาบสลากภัตที่สวยงาม  หลังจากนั้น นายปรีชา​ เดช​พันธุ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ได้นำพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมประเพณีถวายสลากภัต โดยจุดประสงค์เดิมของประเพณีนี้ คือ การถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจับฉลาก ใช้ในกรณีที่หาอาหารได้ยาก แต่ปัจจุบันแม้จะมีอาหารสมบูรณ์แล้วก็ยังนิยมทำบุญตามประเพณีอยู่ ผลที่ปรากฏคือคนมาร่วมงานทำบุญกันมาก เป็นงานบุญที่รวมคนได้เป็นอย่างดี ได้เห็นฝีมือการตกแต่งต้นสลากภัตที่สวยงาม​ เป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือพื้นบ้านและชาวบ้านได้สนุกสนานร่วมกัน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.