Header Ads
องค์บริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว แถลงเตรียมจัดงาน เพื่อฟื้นฟู ”ประเพณีลอยกระทงยลวิถี แข่งเรือหลวงพ่อไซร์” เผาเทียน เล่นไฟ แสง สีเสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา 


อุตรดิตถ์ พระอธิการอารมณ์  ภูริวัตโก เจ้าอาวาส วัดช่องลม หรือวัดหลวงพ่อไซร์ หมู่ 2 ต.หาดงิ้ว  อ.เมือง อุตรดิตถ์  พร้อมด้วย พระอาจารย์บริรักษ์  วรดิต  เจ้าอาวาสวัดหาดงิ้ว ประธานฝ่ายสงฆ์และ นายเฉลียว  ลาบรรเทา นายกองค์บริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว  ประธานฝ่ายฆารวาส แถลงข่าวจัดงาน ”ประเพณีลอยกระทงยลวิถี แข่งเรือหลวงพ่อไซร์”  โดยมี นายชัยวัฒน์  แก้วบุตร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนัท  ลพเลิศ   อดีตอาจารย์กรมศิลปกรและเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแสดง แสง สีเสียง ลอยกระทง นายสุนันท์   เกตุทรัพย์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งเรือ พร้อมตัวแทน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้


นายเฉลียว  ลาบรรเทา นายกองค์บริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว กล่าวว่า  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและเป็นการสืบสานประเพณีไทย อีกทั้งยังอนุรักษ์วิถีการแข่งเรือในตำบลหาดงิ้ว ที่มีมาช้านาน ในปัจจุบันการแข่งเรือใน ตำบลหาดงิ้ว ไม่ได้มีการจัดการแข่งงขันมานานหลายปี เพื่อฟื้นฟูประเพณี การแข่งเรือและงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ แสง สีเสียง เทิดไทร้ พ่อขุนรามฯ โดยจะมีประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดงาน  “ประเพณีลอยกระทงยลวิถี แข่งเรือหลวงพ่อไซร์”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -8 พฤศจิกายน 2565  จึงขอเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานดังกล่าว


นาคา คะเลิศรัมย์/,รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.