Header Ads

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 1 ศตวรรษ​ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสดาจารย์  ดร.ไชยรัตน​์ ปราณี อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เคลื่อนครบฤกษ์​มงคล​ดีถีวารครบรอบ 100 ปี ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยของเรามีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีรากวัฒนธรรมทางการศึกษาที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนักเรียนเพื่อไปสู่พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2465 มีชื่อเดิมว่า" โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์" ต่อมาในปี 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน" โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม" ต่อมาในปี 2498 ได้จัดตั้งเป็น" โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์" จนถึงปี พ.ศ 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนามว่า"ราชภัฎ" จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีการเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและท้ายที่สุด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้ยกฐานะจากสถาบันการศึกษาเป็น"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ขึ้น และมีการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ครบรอบวันสถาปนาครบ 100 ปี จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนในเดือนสิงหาคม มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICRU ครั้งที่ 3 กิจกรรมตักบาตร(สมาคม​ศิษย์เก่า)​ กิจกรรมบูรพคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(สมาคม​ศิษย์เก่า)​ กิจกรรมปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสัญลักษณ์ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรม 9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ชุด 100 ปี กิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทย" นครสวรรค์มิวสิค Award ครั้งที่ 1 มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดฉลองครบรอบ 100 ปี การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ​ด้านวิชาการ" การผลิตและพัฒนาครู" และ กิจกรรม" แฟชั่นดีไซน์ 100 ใจ รักษ์ไทย รักษ์โลก" และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร​มหาวัชราชธิดา อีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.