Header Ads
ฉะเชิงเทรา-กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

วันทึ่ 7 กรกฏาคม 2565 ที่ลานเอนกประสงค์เคหะชุมชนบ้านโพธิ์ ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายอนุชา  เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง สตต.วีระยุทธ คงไมตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ นายยศชาพน บุญเจริญ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโพธิ์ และชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้* กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ชาวชุมชนเคหะได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย อีกทั้งชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวภายในชุมชุมฯ และปลูกฝังลูกหลานให้ร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เคหะชุมชนบ้านโพธิ์ ม.3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยประชาชนสามารถมาร่วมหล่อเทียนพรรษากันได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และในวันที่ 13 กรกฎาคม 256 จะมีกิจกรรมดังนี้ 1.เลี้ยงพระเพล พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป 2.เทศนา 1 กันต์ อนิสงฆ์การหล่อเทียน 3.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล 4.ถวายเทียนและพุ่ม 5.ขบวนรถแห่ต้นเทียนนำไปมอบให้กับวัดลาดขวาง วัดหัวเนิน วัดสนามจันทร์ วัดกระทุ่ม วัดต้นสน เพื่อพระสงฆ์จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาต่อไป 
** ข่าวโดย : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.