Header Ads
ปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง #ส่งเสริม สนับสนุน “เสื่อกกบ้านสร้าง” ผลิตภัณฑ์ GI ได้มาตรฐาน มอก. ส่งออกไกลทั่วโลก !

  


     วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

     อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


     นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ในฐานะประธานคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง เพื่อร่วมประชุมตรวจสอบมาตรฐานของ “เสื่อกกบ้านสร้าง” ที่ได้รับการยกระดับเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ตอกย้ำ และรับประกัน คุณภาพของสินค้า เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

     “เสื่อกกบ้านสร้าง” เป็นสินค้าทางภูมิปัญญา ที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้ทั้งกับเกษตรกรที่เพาะปลูกกกกระจูด ไปจนถึงกลุ่มผู้ผลิตในนามวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ผสาน พัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ เสื่อผืน เสื่อบุฟองน้ำ เสื้อพับ ตลอดจน กระเป๋า หรือ หมอน เป็นต้น จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศ ยืนยันได้จากยอดการสั่งซื้อจำนวนมาก การส่งสินค้าพื้นถิ่นไปจัดจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย เช่น โรบินสัน หรือ ICONSIAM หรือ การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปไกลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว หรือ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงประเทศในตะวันออกกลาง หรือแม้กระทั่งการส่งออกภูมิปัญญาของอำเภอบ้านสร้างไปไกลถึงทวีปยุโรปอย่างเยอรมนี 

     นายอำเภอบ้านสร้างกล่าวว่า “เสื่อกกบ้านสร้าง” เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านสร้างมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสินค้าส่งออกระดับโลกที่สร้างรายได้ และความภาคภูมิใจให้กับคนบ้านสร้าง และคนไทยทั้งประเทศ โดยในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องรักษา และพัฒนามาตรฐานการผลิตต่อไป โดยนายอำเภอบ้านสร้างพร้อมที่จะส่งเสริม และให้การสนับสนุน “เสื่อกกบ้านสร้าง” ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ และความมั่งคั่งให้กับประชาชนต่อไป/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.