Header Ads
นายอำเภอบ้านสร้าง #ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

      


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


     นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี แก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ฯ

     ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครองท้องที่ และ พัฒนากรประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ตำบลบางแตน, บางยาง, บางเตย และตำบลบางกระเบา เพื่อส่งต่อกำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยในโอกาสนี้ นายอำเภอบ้านสร้างยังได้นำข้าวสาร น้ำดื่ม และเมล็ดพันธุ์ผักไปมอบให้สบทบเพิ่มเติม เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้แต่ละครอบครัวอีกด้วย

     สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวันกาชาดฯ ในอนาคต นายอำเภอบ้านสร้างจะได้ดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการ 88 วัน 88 หมู่บ้าน เพื่อจะได้นำทีมส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.