Header Ads
นนทบุรี เจ้าอาวาสเผย เตาเผาศพปล่อยควันสร้างมลพิษ งั้นต้องเอาศพไปต้มหรือฝังเท่านั้น

 

     เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.65 ที่วัดบางม่วง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตามประกาศจาก

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดปล่อยมลพิษจากเตาเผาศพ ปรับมาตรฐานเตาเผาศพใหม่ รักษาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาชุมชนใกล้วัดเดือดร้อน เปิดเกณฑ์เตาเผาต้องมีอุณหภูมิเกิน 800 องศาฯ ค่าความทีบแสงจากปล่องไม่เกิน 7% 

      พระสมุห์บุญเกิด ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดบางม่วง กล่าวว่า เตาเผาศพตามเมรุบางวัดอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะทำตามประกาศกระทรวงทรัพฯในเรื่องของคุมมลพิษ เนื่องจากบางวัดยังใช้เตาเผาแบบเก่าซึ่งเป็นเตาเผาโดยใช้ถ่านแต่มีไม่เยอะ  ปัจจุบันวัดทีมีพร้อมที่จะทำตามประกาศก็มีเยอะแต่ก็ควรจะศึกษาก่อนที่จะออกกฏ ไปดูว่าเตาเผาศพเนี้ยดังเดิมทำมายังไง ออกกฏมาแบบนี้ใครก็ออกได้แต่ต้องดูว่าวัดแต่ละวัดไม่เหมือนกัน บางวัดเนี้ยเป็นวัดที่หาปัจจัยยาก ไม่ค่อยมีปัจจัยที่จะสร้างเตาเผาแบบใหม่เขาก็ใช้ฝืนใช้ถ่านในการเผามันก็เกิดควัน แต่ถ้ากรณีจะไม่ให้มีควันคือต้องต้มหรือฝังเท่านั้นถึงจะไม่มีควันขึ้นชื่อว่าเผายังไงก็มีควัน แต่ว่ามาออกกฏแบบนี้จะต้องลงมาทำประชาพิจารณ์มาอยู่มาคลุกคลีกับพื้นที่กับที่วัดก่อนจะออกกฏมาบังคับใช้ เขียนนะมันเขียนง่ายแต่ทำนะมันทำยาก เตาเผาศพปัจจุบัน มี 3 แบบ คือแบบเก่าที่ใช้เผาถ่านซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ เตาไฟฟ้าและเตาใช้น้ำมัน ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาก็ใช้น้ำมันในการเผาไหม้และใช้ไฟฟ้าเป็นตัวจุดระเบิด ในส่วนของเตาไฟฟ้า มีการปล่อยควันตามปกติเพียงแต่เตาเผาของทางวัดเดียวนี้จะมีระบบที่เรียกว่า ระบบเผาควัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณการปล่อยควันออกมาน้อยมาก แต่ยังคงมีควันออกมาให้เห็นอยู่แต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อน

ส่วนเตาที่ใช้น้ำมันมีควันเช่นกัน แต่ก็มีระบบเผาควันก่อนจะปล่อยควันออกไปทางปล่องเตาปริมาณควันที่ปล่อยออกไป ก่อนที่จะทำการสร้างระบบนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาติดตั้งระบบเขาจะมีการตรวจวัดปริมาณการปล่อยควันอยู่แล้ว และค่าใช้จ่ายในการสร้างเตาเผาระบบใหม่นี้ก็ทีค่าใช่จ่ายสูงมาก หากมีการบังคับใช้ประกาศจะส่งผลกระทบต่อวัดที่มีเตาเผาศพแบบเก่า หรือแบบเตาถ่าน ซึ่งไม่มีระบบเผาควันและอุณภูมิต่ำกว่าเกณฑ์  แต่สงสัยว่าคนออกประกาศทำไมไม่ไปบังคับใช้กับเรื่องของควันจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือควันจากท่อรถ มาออกกฏบังคับใช้อะไรกับวัดที่ใช้เตาเผาศพมานานหลายปีแล้ว ก่อนหน้านี้ทางวัดเคยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานพุทธศาสนา จำนวน 30,000 บาท ในการปรับปรุงเตาเผาศพ 

     ต่อมา พระสมุห์บุญเกิด ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดบางม่วง ได้มอบหมายให้พระวิฑูรย์  ปิยะปุญโญ ได้อธิบายถึงระบบเตาเผาศพของที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากเตาเก่าพังไปแล้วเนื่องจากที่ผ่านมาได้ใช้เผาศพของผู้ติดเชื้อโควิดวันนึงหลายสิบคน โดยใช้งบประมาณในการสร้างเมรุและเตาเผาที่มีระบบเผาควันเกือบ3ล้านบาท ซึ่งใช้เงินจากการที่ญาติโยมช่วยบริจาคเพื่อสร้างเมรุ

ปัจจุบันเตาเผาศพที่มีอยู่มีเกณฑ์ทำตามประกาศได้ค่อนข้างหลายวัด เนื่องจากระบบเผาควันนี้วัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้กันแล้ว โดยในประกาศบอกว่า เตาเผาศพที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีอุณหภูมิเกิน 800 องศา แต่การเผาศพแต่ละครั้งจะต้องใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 900 องศาไปจนถึง1200องศา


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต

จ.นนทบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.