Header Ads
นครสวรรค์​ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุมการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สถานที่เก็บวัตถุระเบิด บริษัท นันประเสริฐ จำกัด อ.พยุหะคีรี , บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) อ.ตาคลี , บริษัท เค ไมนิ่ง จำกัด อ.หนองบัว , และบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุมการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด โดยพร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้แทนนายอำเภอ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาต สั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.