Header Ads
พะเยา ชาวบ้าน-ครู-นักเรียนตีฆ้องร้องป่าว เดินรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลาย กันไข้เลือดออก

 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ว่าที่ร.ต.วรพล ใจคำ  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยกรรมการชุมชนวัดลั-ศรีจอมเรืองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ได้ทำการตีฆ้องร้องเปล่าเดินรณรงค์ ให้ชาวบ้านในชุมชนวัดลีและศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  ช่วยกำจัดและป้องกันยุงลายวางไข่ตามแอ่งน้ำขัง ในบ้าน เพื่อไม่ให้มีการแพร่เพาะพันธุ์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในฤดูฝนนี้


สำหรับการเดินณรงค์ครั้งนี้ได้มีการจัดขบวนตีฆ้องร้องป่าวและถือป้ายที่เขียนด้วยข้อความการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของขบวนนักเรียน เดินไปตามชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกัน ป้องกันมิให้ยุงลายแพร่พันธุ์และแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนที่มีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกจึงมีการรณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อขึ้นก่อนดังกล่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.