Header Ads
พมจ.นครสวรรค์​ พร้อมคณะลงพื้นตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อ.หนองบัว

 สืบเนื่องจาก นายรัตน์ กามินี อายุ 45 ปี445/1 ม.4 หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ร้องขอความช่วยเหลือกับทางผู้สื่อข่าว ว่ามีผู้ป่วยพิการ ผู้ยากไร้อยู่ในพื้นที่ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ทางผู้สื่อข่าวได้ประสานงานไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์(พมจ.นครสวรรค์) ให้เป็นสื่อกลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงเข้าพี้นที่นายอำเภอหนองบัว นายอรรถการณ์ จิตรถวิล ติดภาระกิจได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอหนองบัว (อพม.) อสม.หนองกลับและแพทย์จากเทศบาลตำบลหนองบัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือนายปราโมทย์  บุญแก้ว อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อีกคนเป็นลูกของ นางอารีย์ สิงห์ทรัพย์ อายุ 48 ปี น้าสาวผู้ที่ดูแลตัวนายปราโมทย์ ชื่อเด็กหญิงชนม์ธิภา จันทร์เต็บ อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/3 หมู่ที่ 4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัวจ.นครสวรรค์ เป็นเด็กพิเศษ เมื่ออายุขวบครึ่งได้ผ่าตัดหัวใจ เบื้องต้นแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายผู้พิการเนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูง ทางด้านพัฒนาสังคมของมนุษย์ได้สอบถามรายละเอียดเพื่อในการช่วยเหลือเบี้องต้นไม่ว่าจะเรื่องยานพาหนะสำหรับคนพิการ(รถโยก) จากการร้องขอผู้ป่วยพิการ และแนะนำอาชีพสำหรับผู้พิการ ส่วนทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง มาประเมินที่อยู่อาศัยว่าจะต้องปรับปรุงให้มีความมั่นคงและสะดวกกับผู้พิการอย่างไรภคพล ครองสิน......ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.