Header Ads

 


ท่านพระปลัดประดิษฐ์ อนุตตโรวัดลำบัวลอย ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกเมตตา เจิมป้าย สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม ก่อนที่จะทำ ขึ้นป้ายสมาคมที่ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง 13 สยามไทยเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

 เมื่อเวลา 12.00 น 39 นาที วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านพระปลัดประดิษฐ์ อนุตตโรวัดลำบัวลอย ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกเมตตา เจิมป้าย สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม ก่อนที่จะทำ ขึ้นป้ายสมาคมที่ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง 13 สยามไทยเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำหน้าที่ของทางสมาคมตาม วัตถุประสงค์ ของทางสมาคม ปกป้องผลประโยชน์ชาติประชาชนต่อไป


ขับเคลื่อนโดย Blogger.