Header Ads
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120  วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายอนุชิต สังฆสุวรรณ และนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อปวงประชาจังหวัดปราจีนบุรี” ณ ห้องประชุมต้นน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายบรรเจิด สิทธิจู ผู้อำนวยการฌโครงการชลประทานปราจีนบุรี นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา นายเอ บุญชัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง นายสายัณห์  เหมืองสอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 11 หน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยราชการในจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรม

 โดยในการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมปล่อยปลาจำนวน  120,000 ตัว กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จำนวน 5 ไร่ การจัดนิทัศน์การต่างๆ และกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เพื่อปวงประชาจังหวัดปราจีนบุรี”  โดยเป็นการจัดงานแบบบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน และเกษตรกรในพื้นที่

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.