Header Ads

 


วัดศรีบุญเรือง​ มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสารนิเทศคณะสงฆ์ ภาค10

ผู้​สื่อข่าว​ราย​งานว่า​ เมื่อ​เวลา​ 08.00 น พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค 10 โดยมี  พระศรีวชิรบัณฑิต เลขานุการเจ้าคณะภาค 10 พระมหากคนอง ปคุโณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 10 คุณ​ธฤญเดชา ลิภา สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท วิทยากร นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โยมอุปภัมภ์​โครงการ​ เข้าร่วมโครงการ​ฯ   การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัยและแม่นยำ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้บุคลากรทางพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ สามารถดำเนินงานกิจการพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะ​สงฆ์ภาค 10 ประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ ตอบรับกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป จึงมีความต้องการเพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพระพุทธศาสนา สำหรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย ฉับไว ตอบสนองความต้องการและภารกิจของคณะสงฆ์ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและทันเหตุการณ์ ทางคณะสงฆ์ภาค 10 จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลสารนิเทศคณะสงฆ์ภาค 10 ขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานคณะสงฆ์ทุกจังหวัด ในภาค 10 ให้ทันสมัย แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อให้มีฐานข้อมูลคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาค 10 เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งในวันนี้ มีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 61 รูป หลังจากนั้น พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับคณะสงฆ์ที่เข้าอบรมในครั้งนี้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.