Header Ads
รองพ่อเมืองปากร้ำโพ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ในพื้นที่เป้าหมายตามที่จังหวัดประกาศ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ในพื้นที่เป้าหมายตามที่จังหวัดประกาศ โดยมี พล.ต.สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานด้านความมั่นคง และแผนงาน โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2562-2565!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.