Header Ads
พ่อเมืองสี่แควนำส่วนราชการดำนา กับ เกษตรกร​ ณ แปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าไม้

ณ แปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม" ผู้ว่าฯพาส่วนราชการดำนากับเกษตรกร" ที่บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 2 อ.ชุมแสง  โดยมี นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นาย​สุวัฒน์​ จันทร์​สุข​ นายอำเภอ​ชุมแสง​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมในพิธีฯ เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ ยังมีการใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่อไร่สูงเกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่สูงจากการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่สูง รวมทั้งเกษตรกร ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ทำให้ขาดอำนาจในการต่อรอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์(ฮั่วเฮงหลี)​ จึงได้จัดกิจกรรม"ผู้ว่าฯพาส่วนราชการ​ดำนากับเกษตรกร" โดย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และ การเพิ่มผลผลิต ในการทำนาของเกษตรกร รวมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่  ทางด้าน นายชยันต์​ ศิริ​มา​ศ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จะสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยกระดับการผลิตของจังหวัดให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร ​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.