Header Ads
ม.เกษตรลุยต่อ หลังเข้าตรวจชุดข้อสอบ ที่โรงพิมพ์พร้อมตรวจใหม่ เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม
จากการที่ มี ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน หนึ่งได้ออกมาเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลการสอบ แข่งขันสายบริหาร ซึ่ง พวกตนสอบไม่ผ่าน ตั้งแต่การ ร้องศาลปกครองร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้องขอดู ชุดข้อสอบจากมหาลัยเกษตร การชุมนุมประท้วงบริเวณ ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย รวมถึง สื่อมวลชน และรายการโทรทัศน์ ต่างๆ ด้วยการแสดงพลัง  แต่งชุดเครื่องแบบราชการ และ มาเรียกร้อง ในเวลาราชการ 


ความคืบหน้า เหตุการณ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าว ในมหาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า     

         คณะทำงาน ที่คณะอนุสรรหา ฯ แต่งตั้งจากผู้แทน กรมส่งเสริมการปกครองท้อวถิ่น ผู้แทน ม เกษตร และ

ผู้แทนกลุ่มผู้เข้าสอบ   เพื่อเข้าร่วม ตรวจสอบ ชุดข้อสอบ ที่ใช้ ในการสอบสรรหาที่เป็นประเด็นแล้วนั้น  

        ผลการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ให้ทางโรงพิมพ์ที่รับผิดชอบในการผลิตข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ และประมวลผล 

เตรียมนำ ชุดข้อสอบ ของ ผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่าน การสอบ มาตรวจใหม่ อีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม ในการสอบ สายบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไปขับเคลื่อนโดย Blogger.