Header Ads
ผู้การทหารพราน 45 มอบวัวเกษตรกรที่ยากจน นำไปต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ ร.9


 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พ.ค. 65 ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4504 บ้านป่าไผ่ ม.5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรม ทพ.45 พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาและชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร ได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ หลังจากที่ได้มีการส่งมอบวัว ตามโครงการปะลีมอบาฆีลือมูเกอบาฮาเกียอัน หรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุข ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 เพื่อให้ชาวบ้านที่ยากจน นำไปเลี้ยงเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมแบบครบวงจร

 โดยวัวตามโครงการปะลีมอบาฆีลือมูเกอบาฮาเกียอัน หรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุข ทาง พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรม ทพ.45 ได้มอบวันพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลล์กับพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 4 วัน ให้กับนายมูฮำหมัดซาอูดี วาโนะ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติโคกหนองนาพัฒนาชุมชน จ.นราธิวาส และนายมะรอแม วาเลาะ คน 2 ตัว เป็นเพศผู้และเพศเมีย โดยมีข้อแม้หากเกิดลูกจะต้องนำลูกคืนให้กับ พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผอ.ฉก.กรม ทพ.45 เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับชาวบ้านที่ยากจน ซึ่งเป็นคล้ายๆกับธนาคารโคกระบือ โดยโครงการปะลีมอบาฆีลือมูเกอบาฮาเกียอัน หรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุข ที่ผ่านมา พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.ทพ.45 ได้มอบวัวให้กับชาวบ้านไปแล้ว จำนวน 10 ตัว หรือ 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ.ตากใบ สุไหงโก-ลก ยี่งอและระแงะ

 ต่อมา พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.กรม ทพ.45 ได้ถือโอกาสไปติดตามการประเมินผลการมอบวัวตามโครงการ  ปะลีมอบาฆีลือมูเกอบาฮาเกียอัน หรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุข แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.ยี่งอ พบว่า ชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากวัวที่ได้รับมอบ ด้วยการนำมูลวัว หรือ ขี้วัว ที่ได้จากการเลี้ยงวัว นำไปเป็นปุ๋ยในการใส่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวน ซึ่งเป็นพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแปลงทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของ ร. 9 ที่ให้ดอกออกผลจนสามารถนำมาแล้วครอบครัว ส่วนที่เหลือสามารถนำออกไปจำหน่ายตามท้องตลาด โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขาลงแถมเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ชาวบ้านสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี


 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.