Header Ads
กระทิงแดงร่วมด้วย ต่อเนื่องตำบลที่ 4 หมู่บ้านที่ 30 รวมพลังเข้มข้นขึ้น ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ 88วัน 88 หมู่บ้าน อำเภอบ้านสร้าง ”

        


      บ้านสร้าง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ลงพื้นหมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง เพื่อร่วมกันเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลที่ 4 ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านที่ 30โดยที่ผ่านมา อำเภอบ้านสร้าง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว 29 หมู่บ้าน 

      นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมส่วนราชการ ได้นำนโยบายเน้นหนัก 5 ด้าน ของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนโยบายแก้จน มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย พร้อมกันนี้ยังรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตามครัวเรือนยากจน เพื่อให้เห็นสภาพการดำเนินชีวิตถึงบ้าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

       นายอำเภอกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ตามโครงการ 88วัน 88 หมู่บ้าน ทั้ง 29 หมู่บ้าน ที่ผ่านมา หลายภาคส่วน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค และสื่อสารมวลชน ทำให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้กับอำเภอบ้านสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง เป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมสมทบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือประชาชน แต่ละครัวเรือน ดังนี้

       บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด (กระทิงแดง) มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท

       นายสุเทพ จำนงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบชุดยังชีพ

       บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัด มอบไข่ไก่

       เจ๊อ้อย ขายล็อตเตอรี่ , นายเสถียร แก้วไทรเลิศ อดีตนายก อบต.บางพลวง  มอบน้ำดื่ม

       ร้านวิสาขาพาณิชย์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค


       ซึ่งทั้งหมดนี้ นับเป็นความสำเร็จ ในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน จากการแบ่งปัน  เพราะหากจะดำเนินการเพียงหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง อาจจะไม่บรรลุผลสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวทิ้งท้าย//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.